Shea Butter Guest Soap: Nag Champa


$ 5.00
๐Ÿƒ Vegan
๐Ÿƒ Palm & Soy free
๐Ÿƒ Fair Trade Shea butter
๐Ÿƒ Sulfate, GMO, gluten & paraben free
๐Ÿƒ Biodegradable
๐Ÿƒ 100% vegetable soap
๐Ÿƒ 3-4 oz. each
๐Ÿƒ Wrapped and ready for gift giving

ย 

๐Ÿƒโœฟ {Custom Blended Scents} โœฟ๐Ÿƒ
Our scent blends cannot be found anywhere elseโ€”Ours are expertly blended from plant resins and oils, premium fragrance oils right here in our Summer Kitchen. We never use mass produced fragrance oils.

ย 

NAG CHAMPA

A guest sized bar shimmering with copper mica! This is the beloved incense of India and around the world- Patchouli and earth with a splash of green forest. The men love it!


Share this Product